اطفاء حریق

04:51 1394/03/16

به مجموعه دستگاها ، ابزارآلات و وسایلی که جهت مهار و اطفاء حریق در حوادث آتش سوزی بکار گرفته میشوند اطفاء حریق اطلاق میگردد.
بالا